Spinner Pagina laden

meer dan 4 jaar geleden geplaatst

Installeer Mac OS X Snow Leopard 10.6 via USB zonder DVD!!

Apple Mac OS X 10.6 Snow Leopard USB Installer 16GB USB2.0

Installeer OSX zonder DVD!!

E-mails worden direkt beantwoord en de USB-Stick wordt direkt verzonden, ik heb er meer dan 10 op voorraad.

De verzendkosten van €2,50 zijn in de prijs inbegrepen.

Systeemvereisten:

- Een Intel processor (Als je een PowerPC Mac hebt kun je maximaal Mac OS X Leopard 10.5.8 installeren)
- Een vrije USB aansluiting
- Tenminste 1 GB RAM (Extra RAM wordt aangeraden)
- Tenminste 5GB vrije Harddisk ruimte of 7GB als je de Developer Tools wilt installeren

- Snelle 16GB USB stick Blauw/Groen/Rood/Zwart met Data LED (je kunt dus zien of hij bezig is of niet)
- De USB Stick is opstartbaar/bootable.
- Deze versie is gratis bij te werken naar Mac OS X 10.6.8 via Apple Software Update
- Alleen geschikt voor Apple computers die tenminste Snow Leopard aan kunnen (bij twijfel kijk op everymac)
- Ideal voor macs zonder DVD drive (zoals MacBook air) of als je DVD niet werkt
- Handig om in huis te hebben als je Mac plotseling crasht of problemen heeft
- Je kunt hem voor meerdere computers gebruiken en zo vaak als je wilt
- Installeren gaat sneller dan vanaf DVD
- Mac OS X 10.3 Panther/10.4 Tiger/10.5 Leopard/10.7.5 Lion/10.8.5 Mountain Lion/10.9.5 Mavericks/10.10.5 Yosemite/10.11.5 El Capitan of Hackintosh DVD/USB variant ook leverbaar, kijk dan bij mijn andere advertenties

Twijfel je welke OSX versie het beste is voor jouw computer? Neem dan contact met me op of geef mij het serienummer door, deze bestaat uit 11 tekens.

E-mail: computer_-_specialist@hotmail.com

Betaling via PayPal ook mogelijk, hier reken ik wel €1,50 extra voor in verband met de commissie die PayPal hanteert.

NIEUW: Betaling mogelijk via BitCoin, inclusief verzendkosten vraag ik 0.030 BTC(€20) voor deze USB-Stick.

Macs/Macbooks uit 2008 waar je officeel maximaal OSX Lion 10.7.5 op kunt installeren kan ik wel upgraden naar 10.8.5 en in sommige gevallen (MacPro's) ook naar een hogere versie.

Kijk dan even bij mijn andere advertentie, MacPostFactor 10.8.5+, Mountain Lion en hoger voor oude Macs.

Ik kan je ook helpen als je bijvoorbeeld Mavericks/Yosemite/El Capitan wilt installeren op een MacPro1.x/MacPro2.x(wordt door Apple zelf niet ondersteund) of als je Windows 7/8.1 of 10/Linux op je Mac wilt hebben(naast Mac OS X) of als je meerdere versies van OSX naast elkaar geinstalleerd wilt hebben.

Als je hulp nodig hebt met een PC, Apple of Hackintosh (Clover/Chameleon/myHack/Unibeast) installatie kan je me altijd bellen of mailen, hier ben ik in gespecialiseerd.


Installer Mac OS X 10.6 Snow Leopard via USB sans DVD !!

Apple Mac OS X 10.6 Snow Leopard USB Installer 16GB USB2.0

Installer OSX sans DVD !!

E-mails sont répondus directement et la clé USB seront envoyés immédiatement, je dois plus de 10 en stock.

Le coût d'expédition de 2,50 € sont inclus dans le prix.

Configuration requise:

- Un processeur Intel (Si vous avez un Mac PowerPC, vous pouvez installer jusqu'à Mac OS X Leopard 10.5.8)
- Une connexion USB libre
- Au moins 1 GB de mémoire vive (RAM supplémentaire est recommandée)
- Au moins 5 GB d'espace disque libre ou 7 GB si vous souhaitez installer les Developer Tools

- Rapide 16GB USB Bleu/Vert/Rouge/Noir avec LED de données (vous pouvez voir si elle fonctionne ou pas)
- La clé usb bootable / bootable.
- Cette version est gratuite pour mettre à jour vers Mac OS X 10.6.8 via Apple Software Update
- Uniquement pour les ordinateurs Apple qui peuvent le moins Snow Leopard (en cas de doute chèque everymac)
- Idéal pour les Mac sans lecteur de DVD (comme MacBook Air) ou si votre DVD ne fonctionne pas
- Pratique d'avoir autour de la maison, si votre Mac a des pannes ou problèmes soudainement
- Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs ordinateurs et aussi souvent que vous le souhaitez
- L'installation est plus rapide que d'un DVD
- Version de Mac OS X 10.3 Panther / 10.4 Tiger / 10.5.6 Leopard / 10.7.5 Lion / 10.8.5 Mountain Lion / 10.9.5 Mavericks / Yosemite 10.10.5 / 10.11.5 El Capitan ou Hackintosh DVD / USB également disponible, s'il vous plaît vérifier mes autres annonces

Ce incertain OS X est le meilleur pour votre ordinateur? S'il vous plaît me contacter ou me donner le numéro de série, qui se compose de 11 caractères.

Paiement par Paypal est également possible, ici, je ne demande € 1,50 supplémentaires dans le cadre de la commission qui utilise PayPal.

NOUVEAU: Paiement par BitCoin, y compris l'expédition je me demande BTC0.030 (€20) pour la clé USB.

Macs/Macbooks à partir de 2008 où vous officiellement jusqu'à OS X 10.7.5 Lion peut être installé sur que je peux passer à 10.8.5 et, dans certains cas (de MacPro) également à une version supérieure.

S'il vous plaît jeter un oeil à mon autre annonce, MacPostFactor 10.8.5+, Mountain Lion et plus élevé pour les anciens Mac.

Je peux aussi vous aider si vous avez par exemple des Mavericks / Yosemite / El Capitan voulez installer sur un MacPro1.x / MacPro2.x (non supporté par Apple lui-même) ou si votre Windows 7 / 8.1 ou 10 / Linux sur votre Mac veulent (prochain Mac OS X) ou si vous voulez avoir installé plusieurs versions d'OSX coexistent.

Si vous avez besoin d'aide avec un PC ou Apple Hackintosh (Chameleon/myHack/Unibeast/Clover) l'installation, vous pouvez toujours me envoyer, je suis spécialisée.

Kenmerken

Software Apple