Spinner Pagina laden

ongeveer 3 jaar geleden geplaatst

Mac OS X Leopard 10.5.6 Installatie DVD voor Intel+PPC Macs

Mac OS X Leopard 10.5.6 Installatie DVD voor Intel Macs en PowerPC Macs

De DVD wordt direkt verzonden, ik reageer erg snel op mijn e-mails en/of telefoon.

Heeft jouw Mac problemen met Dual Layer DVD's?

NIEUW: Installeer OS X Leopard 10.5.6 via USB-Stick (kijk bij mijn andere advertenties)

Image bestand (dmg of iso) via internet is ook mogelijk, zodat je zelf kunt branden, een USB Stick kunt maken of direkt kunt installeren van je harddisk (als je problemen hebt met je DVD drive).

De verzendkosten van €3,50 zijn bij de totaalprijs inbegrepen.

Systeemvereisten:

Mac-computer met een Intel, PowerPC G4 of PowerPC G5 processor (867 MHz of sneller)
512 MB geheugen (1GB of meer wordt aangeraden)
DVD-station voor de installatie
9 GB beschikbare schijfruimte

Eigenschappen:

- Apple Mac OS X Leopard 10.5.6, opstartbare Installatie DVD, dus bootable
- Originele versie van Mac OS X Leopard 10.5.6 (Gebrand op DVD).
- Deze versie is gratis te updaten naar Mac OS X Leopard 10.5.8 via Apple Software Update
- Voor Macs met Power PC en Intel processor (bij twijfel kijk op everymac)
- Handig om in huis te hebben als je Mac plotseling crasht of problemen heeft
- Je kunt hem voor meerdere computers gebruiken en zovaak als je wilt
- DVD drive kapot? Kijk dan bij mij andere advertentie, Installeer OS X Leopard 10.5.6 via USB-Stick (kijk bij mijn andere advertenties)
- Mac OS X 10.3/Panther/10.4 Tiger/10.6 Snow Leopard/10.7.5 Lion/10.8.5 Mountain Lion/10.9.5 Mavericks/10.10.5 Yosemite/10.11.6 El Capitan/MacOS Sierra 10.12.4 Sierra of Hackintosh DVD/USB Stick ook leverbaar

Twijfel je welke OSX versie het beste is voor jouw computer? Neem dan contact met me op of geef mij het serienummer door, deze bestaat uit 11 tekens.

E-mail: computer_-_specialist@hotmail.com

Betaling via PayPal ook mogelijk, hier reken ik wel €1,50 extra voor in verband met de commissie die PayPal hanteert.

Macs/Macbooks uit 2008 waar je officeel maximaal OSX Lion 10.7.5 op kunt installeren kan ik wel upgraden naar 10.8.5 en in sommige gevallen (MacPro's) ook naar een hogere versie.

Kijk dan even bij mijn andere advertentie, MacPostFactor 10.8.5+, Mountain Lion en hoger voor oude Macs.

Ik kan je ook helpen als je bijvoorbeeld Mavericks/Yosemite/El Capitan wilt installeren op een MacPro1.x/MacPro2.x(wordt door Apple zelf niet ondersteund) of als je Windows 7/8.1 of 10/Linux op je Mac wilt hebben(naast Mac OS X) of als je meerdere versies van OSX naast elkaar geinstalleerd wilt hebben.

Als je hulp nodig hebt met een PC, Apple of Hackintosh (Clover/Chameleon/myHack/Unibeast) installatie kan je me altijd bellen of mailen, hier ben ik in gespecialiseerd.


Mac OS X Leopard 10.5.6 installation DVD for Intel Macs and PowerPC Macs

The DVD will be shipped directly, I respond very quickly to my emails and / or phone.

Does your Mac have problems with reading Dual Layer DVD's?

NEW: Install OS X Leopard 10.5.6 USB-Stick (look at my other ads)

Image file (.dmg or iso) over the internet is also available so you can burn yourself, make a USB stick or install directly from your hard drive (if you have problems with your DVD drive).

The shipping costs of € 3.50 are included in the total price.

System requirements:

Mac computer with an Intel, PowerPC G5 or PowerPC G4 processor (867 MHz or faster)
512 MB of memory (1GB or more recommended)
DVD drive for installation
9 GB of available disk space

Properties:

- Apple Mac OS X Leopard 10.5.6, bootable installation DVD, so bootable
- Original version of Mac OS X Leopard 10.5.6 (Burned on DVD).
- This version is a free update to Mac OS X Leopard 10.5.8 through Apple Software Update
- For Macs with PowerPC and Intel processor (if in doubt check everymac)
- Good to have in your home if your Mac has sudden crashes or problems
- You can use it for multiple computers and as many times as you want
- DVD drive broken? Look at my other ad, install OS X Leopard 10.5.6 USB-Stick (look at my other ads)
- Mac OS X 10.3 / Panther / Tiger 10.4 / 10.6 Snow Leopard / Lion 10.7.5 / 10.8.5 Mountain Lion / 10.9.5 Mavericks / 10.10.5 Yosemite/ 10.11.6 El Capitan/MacOS Sierra 10.12.3 Sierra or Hackintosh DVD / USB Thumbdrive also available

Not sure what OSX version is best for your computer? Please contact me or give me the serial number, which consists of 11 characters.

E-mail: computer_-_specialist@hotmail.com

Payment via PayPal is also possible, but I'll charge € 1.50 extra for the commission applied by PayPal.

Macs / Macbooks Pro 2008 which you can install officially up to OSX Lion 10.7.5, I can upgrade them to 10.8.5 and in some cases (MacPro's) also to a higher version.

Please take a look at my other ad, MacPostFactor 10.8.5+, Mountain Lion and higher for older Macs.

I can also help you if you want to install for example Mavericks / Yosemite / El Capitan on MacPro1.x / MacPro2.x (not supported by Apple itself), or if your Windows 7 / 8.1 or 10 / Linux on your Mac want ( next Mac OS X) or if you want to have installed multiple versions of OSX together.

If you need help with a PC or Apple Hackintosh (Clover / Chameleon / myHack / Unibeast) installation you can always call or email me, this is my speciality.


Mac OS X 10.5.6 Leopard DVD d'installation de Mac Intel et Mac PowerPC

Le DVD sera expédié immédiatement, je réagis très rapidement à mes e-mails et / ou téléphone.

Est-ce que vos problèmes Mac avec les DVD double couche?

NOUVEAU: Installez OS X Leopard 10.5.6 via Clé USB (regardez mes autres annonces)

Fichier image (.dmg ou iso) sur Internet est également disponible afin que vous puissiez vous brûler, vous faites une clé USB ou d'installer directement à partir de votre disque dur (si vous avez des problèmes avec votre lecteur de DVD).

€3,50, Le coût pour l'expédition des Pays-Bas sont inclus dans le prix total.

Configuration requise:

Ordinateur Mac équipé d'un processeur Intel, PowerPC G4 ou PowerPC G5 (867 MHz ou plus rapide)
512 MB de mémoire (1 GB ou plus recommandé)
Lecteur de DVD pour l'installation
9 GB d'espace disque disponible

Propriétés:

- Apple Mac OS X Leopard 10.5.6, bootable DVD d'installation, de sorte amorçable
- La version originale de Mac OS X Leopard 10.5.6 (gravés sur DVD).
- Cette version est gratuite pour mettre à jour vers Mac OS X Leopard 10.5.8 via Apple Software Update
- Pour les Mac PowerPC et avec processeur Intel (en cas de doute chèque everymac)
- Pratique d'avoir autour de la maison si vous avez des problèmes Mac
- Lecteur de DVD cassé? Regardez mon autre annonce, Installer OS X Leopard 10.5.6 via Clé USB (regarder mes autres annonces)
- Mac OS X 10.3 Panther / 10.4 Tiger / 10.6 Snow Leopard / 10.7.5 Lion / 10.8.5 Mountain Lion / 10.9.5 Mavericks / 10.10.5 Yosemite / 10.11.6 El Capitan/MacOS Sierra 10.12.4 ou Hackintosh clé USB également disponible, regardez mes autres annonces

Ce incertain OS X est le meilleur pour votre ordinateur? S'il vous plaît me contacter ou me donner le numéro de série, qui se compose de 11 caractères.

Paiement par Paypal est également possible, ici, je ne demande € 1,50 supplémentaires dans le cadre de la commission qui utilise PayPal.

Mac / Macbook Pro 2008 que vous pouvez installer officiellement jusqu'à OSX Lion 10.7.5, je peux les mettre à jour 10.8.5 et dans certains cas (Mac Pro) également à une version supérieure.

S'il vous plaît jeter un oeil à mon autre annonce, MacPostFactor 10.8.5+, Mountain Lion et plus élevé pour les anciens Mac.

Je peux aussi vous aider si vous avez par exemple des Mavericks / Yosemite / El Capitan voulez installer sur un MacPro1.x / MacPro2.x (non supporté par Apple lui-même) ou si votre Windows 7 / 8.1 ou 10 / Linux sur votre Mac veulent (prochain Mac OS X) ou si vous voulez avoir installé plusieurs versions d'OSX coexistent.

Si vous avez besoin d'aide avec un PC ou Apple Hackintosh (Chameleon/myHack/Unibeast/Clover) l'installation, vous pouvez toujours me envoyer, je suis spécialisée.