Spinner Pagina laden

meer dan 4 jaar geleden geplaatst

Windows 7 Professional Dell OEM Herstel/Recovery USB 64-bit

DELL Windows 7 Pro 64 bit installatie USB-Stick.

Installatie USB met originele genuine Windows 7 Professional 64 bit voor Dell Computers

Meertalig: U kunt de installatie onder andere uitvoeren in het Duits, Engels, Nederlands, Russisch, Fins, Spaans, Frans en Italiaans.

Er zit dus geen Windows Serienummer bij!

LET OP: er is geen Certificaat van Echtheid of Product- / licentiecode inbegrepen! U moet de product / licentiesleutel die bij uw systeem is geleverd gebruiken. Deze code is niet te gebruiken met een andere versie van windows 7, je krijgt dan de error die je kunt zien in de derde afbeelding en in dat geval heb je een OEM versie nodig.

Er moet dus een COA-sticker op de computer zitten, waar Windows 7 Professional op staat. Oftewel Windows 7 Professional moet eerder op deze computer geinstalleerd geweest zijn. In dat geval activeert deze versie automatisch en kun je gratis upgraden naar een officiele versie van Windows 10.

Het maakt niet uit of je een 32 bit of 64 bit versie van windows 7 installeert (zolang de computer een 64 bit processor heeft) om het serienummer te laten werken.

Ik kan zowel de BIOS/MBR variant als de UEFI/GPT variant van deze software leveren. Als je een moderne computer hebt heb je de UEFI/GPT versie nodig. Bij twijfel, neem contact met me op.

O.a. geschikt voor: Dell Latitude, Optiplex, Vostro, Inspiron, Studio, XPS en Alienware computers.

Als je op zoekt bent naar de 32 bit versie, kijk dan bij mijn andere advertenties.

Heb je een geactiveerde windows versie nodig en heb je geen product/licentie-sleutel? Neem dan contact met me op.

Als je hulp nodig hebt met een PC, Apple of Hackintosh (Clover/Chameleon/myHack/Unibeast) installatie kan je me altijd bellen of mailen, hier ben ik in gespecialiseerd.


Dell Windows 7 Pro 64-bit installation USB Stick.

USB installation with original genuine Windows 7 Professional 64 bit for Dell Computers

Multilingual: You can install  in German, English, Dutch, Russian, Finnish, Spanish, French and Italian and more.

So a Windows Serialnumber is not included!

NOTE: There is no COA or Product / license code included! You have to use the product / license key included with your system. This code can not be used with a different version of Windows 7, you will get the error you can see in the third image, and in that case you need an OEM version.

There has to be a COA sticker on the computer which has Windows 7 Professional printed on. So Windows 7 Professional must have been previously installed on this computer. In that case, this version activates automatically and you can free upgrade to an official genuine version of Windows 10.

It does not matter if you install a 32-bit or 64-bit version of Windows 7 (as long as the computer has a 64 bit processor) to use the serial number.

I can supply both the BIOS / MBR variant as the UEFI / GPT version of this software. If you have a modern computer, you need the UEFI / GPT version. If you are not sure, please contact me.

Among others Suitable for: Dell Latitude, OptiPlex, Vostro, Inspiron, Studio, XPS and Alienware computers.

If you are looking for the 32-bit version, please look at my other ads.

Need an activated Windows version and you do not have a product / license key? Please contact me.

If you need help with a PC or Apple Hackintosh (Clover / Chameleon / myHack / Unibeast) installation you can always call or email me, this is my specialization.


Dell Windows 7 Pro 64 bits d'installation clé USB.

Installation USB avec l'original authentique de Windows 7 Professionnel 64 bits pour ordinateurs Dell

Multilingue: Vous pouvez installer en allemand, anglais, néerlandais, russe, finnois, espagnol, français et italien et plus encore.

Ainsi, un Numéro de série de Windows ne sont pas inclus!

NOTE: Il n'y a pas COA ou code / de licence de produit inclus! Vous devez utiliser la clé de produit / licence inclus avec votre système. Ce code ne peut pas être utilisé avec une autre version de Windows 7, vous obtiendrez l'erreur que vous pouvez voir dans la troisième image, et dans ce cas vous avez besoin d'une version OEM.

Il doit y avoir un autocollant COA sur l'ordinateur qui a Windows 7 Professionel
imprimé. Donc, Windows 7 Professionel doit avoir été préalablement installé sur cet ordinateur. Dans ce cas, cette version est automatiquement activé et vous pouvez libérer mise à niveau vers une version officielle authentique de Windows 10.

Il n'a pas d'importance si vous installez une version 32 bits ou 64 bits de Windows 7 (aussi longtemps que l'ordinateur dispose d'un processeur 64 bits) à utiliser le numéro de série.

Je peux fournir à la fois le BIOS / MBR variante comme UEFI / version GPT de ce logiciel. Si vous avez un ordinateur moderne, vous avez besoin de la version UEFI / GPT. Si vous n'êtes pas sûr, s'il vous plaît contactez-moi.

Entre autres Convient pour: Dell Latitude, OptiPlex, Vostro, Inspiron, Studio, XPS et Alienware ordinateurs.

Si vous êtes à la recherche pour la version 32 bits, s'il vous plaît regarder mes autres annonces.

Besoin d'une version activée de Windows et que vous ne disposez pas d'une clé produit / licence? Merci de bien vouloir me contacter.

Si vous avez besoin d'aide avec un PC ou Apple Hackintosh (Clover / Chameleon / myHack / Unibeast) l'installation, vous pouvez toujours appeler ou écrivez-moi, ceci est ma spécialisation.

Kenmerken

Software Dell